Jarní okruh z Tábora kolem Lužnice do Příběnic a zpět

Jaro je v plném proudu, byla by obrovská škoda někam nevyrazit a nepokračovat v nastavené letošní linii jarních výletů.  Od začátku roku jsme nastavili laťku dost vysoko a není víkend abychom s Hyenou někam nepopojeli a nezdolali pár kilometrů. Posledně to byl Osek-Rýzmburk-Vilejšov a zpět. Jí to prospěje nejvíce neboť unavit ohaře procházkami kolem domu opravdu nelze neb těmto krátkým „domácím“ procházkám chybí ten nutný drive, nasazení, svižnost, údernost a cvrkot, který lze provozovat pouze na našich dloooouuuhých výletech mimo teplo domova. Když my nachodíme 20 km Hyena nalítá 28 km. To je pak ku prospěchu jak jí, tak i nám ?.

Standardní pohled do mapy nic nového na první dobrou nenabídl a tak bloudíme prstem po mapě v oblastech, kam často nevyrážíme. Okolí Prahy je zmapované už dobře a naše oko spočine na Táboru. Nápad dobrý, tady jsme ještě nebyli a okruh se zde naplánovat taky dá. Tak super, našich vysoko nastavených 20 km/den splníme. Vyrážíme.

NavigovatExportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovce
15.4.2018 - z Tábora okolím Lužnice

načítám mapu - prosím čekejte...

| | km | | /km | +m -m (čisté: m) | stáhnout soubor GPX stáhnout soubor GPX
15.4.2018 - z Tábora okolím Lužnice 49.392988, 14.606323 Jižní Čechy jsou krásným koutem České republiky a proto jsme se tentokrát vydali  z Tábora kaňonem Lužnice až ke zřícenině hradu Příběničky a zpět. Pěkný, jarní skoro 21 km výlet kolem Lužnice s výhledem na staré mlýny na druhém břehu a spoustu jezů po cestě.  Celý výlet je k prohlédnutí zde. Tábor (Navigovat)

Vracíme se trochu zpátky dolů z kopce k mostu. Po schodech sbíháme pod most přes Lužnici a dáváme se doleva po červené širokou rovnou cestou údolím kolem Lužnice. Sluníčko svítí, je krásně teplo a tak je až s podivem, že je tady naprosto liduprázdno a míjí nás pouze jedna skupinka cyklistů.  Hyena dostává konečně kýžené volno a vybíhá do prostoru. Musíme jí trochu korigovat neb břeh k řece je relativně vysoko a k vodě zatím nemůže. Klacky jsou ale mohutný magnet a tak na blízkost řeky rychle zapomíná.

Cesta se krásně klikatí kolem vody a břeh konečně spadá přímo k vodě. Hyena radostně míří k vodě a skáče do ní. Je tu na kraji opravdu mělko takže se cáká jak ryba v louži. Házím klacek kousek od břehu ať se předvede. Neváhá a skáče za ním. S klackem v hubě vcelku rozmáchlou čubičkou směřuje ke břehu. Voda kolem ní cáká až na břeh, přelejvá se jí přes hřbet a hlavu, tlapy vyhazuje vysoko nad hladinu. Spíše to vypadá že šlape vodu a neplave! Hyenu to nijak neposunuje ke břehu. Že by přes zimu zapomněla plavat? To se mi nezdá. Bude to potřebovat ještě vypilovat. Hooodně vypilovat plavecký styl. Párkrát to ještě zopakujeme, ale je to pořád nějak stejné. No nic

Na druhém břehu pozorujeme staré mlýny a také spoustu hospod. V létě tu musí být cvrkot. Naše strana je ale lidu-prostá a pustá. Míjíme také několik jezů, některé jsou větší a civilizované, jiné mi přijdou jako přírodní. Řeka dole bublá přes kameny a travou zarostlé kameny tvoří ve vodě pěkně zelené ostrůvky.  Proud je chvilku usedlý a líný a hladina řeky klidná aby po dalších několika metrech zdivočela v peřejích pod jezem. Jez Pokorný, Jez na papírně, Benešův mlýn, názvy se rychle střídají a stejně tak se mění krajina kolem řeky.

Široká cesta kolem řeky se mění a je čím dál tím více pěšinou mezi kameny než cestou. Zpočátku divočejší úzká cesta lemovaná skálami po pravé straně a stromy občas i spadlými, které nás nutili je přelézt či obejít se najednou rozestupuje do širšího údolíčka lemovaného spíše lužními loukami než lesem, aby nás přes Vlčím dolem opět pohltil divoký hvozd. Na loukách kvetou malé bílé květiny a tak děláme s Hyenou několik fotek. Modelka z ní ale asi nebude, moc dlouho nepostojí. Přes potok je zde malá s ocelovou rohoží, přes kterou se musí přejít na druhou stranu. Hyena se vzpírá, tenká oka rohože jí tlačí do tlap a tak odmítá dále pokračovat. Nu což, po malé hrázce na potoce přecházíme na druhou stranu a problematické místo obcházíme. Budeme rohože muset ještě někde potrénovat!

Přicházíme k Lávce u Harachovky. Zde se dá Lužnice přejít na druhou stranu. My ale pokračujme dále rovně kolem řeky po jejím levém břehu. Vpravo nad námi se opět tyčí skály. Mezi skálami je většinou prudký svah. Hyenu to ale nijak nevzrušuje a běhá stále nahoru a dolů a užívá si volnosti. Že má v tento okamžik už v tlapách skoro 5 km jí nijak nebrzdí v rozletu. Aby jí v závěru nechyběly síly ?. Míjíme Kvěchův mlýn a pomalu obcházíme ostroh řeky pod Kamennými poli naproti. Řeka tu dělá velký oblouk a stáčí se dále k Matoušovskému mlýnu.

Jez pod mlýnem je i s náhonem a betonová ramena splavu dávají tušit více vody a prudký proud. Hyenu tedy dáváme opět na chvilku na vodítko a pokračujeme dále opět malým skalním kaňonem dále po červené. Naším dalším cílem je rozcestí na Bredě, což je odsud slabé 2 km. Za Bredou procházíme tunelem vysekaným ve skále. Něco přes 32 m muselo být ve dvacátých letech tohoto století proraženo, aby mohla červená turistická cesta pokračovat dále. Je tu příjemný chládek.

Civilizace na druhém břehu mizí jak mávnutím kouzelného proutku a všude nás vítá pouze les a skály. Pěšina ve stínu stromů je chvílemi blátivá a balancujeme co chvilku nad špinavými loužemi. Naštěstí Hyena pravidelně smývá bahno v řece jinak už by to byla špinavá blátivá koule.  Další meandr řeky a kolem zbytků polo rozbořených zdí už přicházíme na samotu v Příběnicích. Na svahu nad námi byl kdysi hrad, teď už tady dole nejsou znatelné ani jeho zbytky možná někde nahoře mezi stromy nad námi ještě něco zbylo. Penzion Příběnice hlásá cedule. Budova je nově opravená. Dokážu si zcela přesně představit co se skrývá za hláškou „tady lišky dávají dobrou noc“. Je to penzion na konci světa. Klídek a pohodička na pocuchané nervy náplastička.

Cesta stoupá po modré nahoru do kopce. Jsme přesně v polovině naší dnešní cesty. Asfaltka se vine kolem hradního kopce stále nahoru.  Máme před sebou asi tak kilometr náročnějšího výstupu do kopce. To dáme. Za závorou na rozcestí Nad Příběnicemi dáváme konečně zaslouženou pauzu. Cesta se tu lomí ostře do leva a mizí kdesi v lese před námi. Dáváme pár sušenek a čaj. Hyena mapuje terén kolem a pak se už lehce unavená zaobírá destrukcí klády u cesty.

Žlutá cesta se nejdříve vlní lesem a po relativní rovince abychom následně spadli dolů k potoku. Na rozcestí U obrázku žlutá stoupá nahoru do kopce. Překročíme potok (Hyena jej přebrodí) a připravujme se na stoupání. Hyena nevím kde našla, má v tlamě uříznutý kus klády dlouhý asi 10 cm a stejně tolik v průměru a odmítá se ho vzdát. Když se jde čirou náhodou občerstvit a namočit do potoka vždycky se pro kládu těch několik desítek metrů vrací zpátky kde ji dočasně odložila. Asi oblíbená kláda. Říkáme si, že jí to dlouho nevydrží ale chyba lávky! Kláda s námi cestuje další minimálně 2 km až k vesnici Dražičky kde jí kládu násilím a dost hnusnou lstí beru. Odmítá se s tím ale smířit a mermomocí mě táhne zpátky ke kládě. Smolík. Ještě pár metrů a už by tlamu v křeči zavřela asi tak na podzim.

Za Dražičkami se cesta vine místními poli a kolem kamenolomu U Lhotky, odpolední slunce praží nemilosrdně do zad. Proběhneme vesničkou Hnojná Lhotka s pouze několika staveními a už nás žlutá táhne zpátky do lesa. Mokré boty špinavé od bahna z cesty kolem Lužnice už stačili jakž takž oschnout, aby tady nabrali další vrstvu bahna. Naštěstí cesta padá rychle dolů k potoku a následně nás opět táhne nahoru do kopce lesem. A tentokrát už je bez bahna, takže možná stihneme i oschnout a oklepat špínu.

Naším starým známým parkem Pintovka z dopoledne probíháme už vcelku rychle. Cestu si ještě trochu zkrátíme odbočkou na modrou a okrajem Tábora mezi vilkami sbíháme z kopce dolů na parkoviště k autu.  Teď nastává onen vtipný závěr avizovaný na začátku příběhu. Odhazujeme batohy do auta, zcivilizujeme vzhled (trošku) a spěcháme na ty kapří hranolky na které se těšíme celý výlet. S jazykem na vestě si chceme sednout na terásce venku. Ani nedosedáme a pingl (jiný než ráno) nám sděluje, ať nedosedáme, že budou už jako zavírat. Jak jako zavírat? Je pět minut po čtvrté hodině odpoledne!  Neděle, všichni jsou venku. Co to je proboha za restauraci, která v neděli odpoledne, kdy kolem korzuje spousta jídla a pití chtivých procházkářů, kolem jezdí spousta aut a na dětském hřišti hned vedle je hromada rodičů s dětmi otvírá v jedenáct a zavírá ve čtyři odpoledne? Nejdříve měli strach, že budeme okupovat parkoviště vedle a když konečně v brzkém odpoledni chceme usednout a udělat nějakou tu útratu tak bude zavřeno? No jo, tak nic. Jiný kraj, jiný mrav. V Táboře asi o víkendu do hospod nikdo nechodí. Možná by stálo popojet o pár kopřiv dále do civilizace a hned by se možná mnohým rozjasnilo, jak se podniká v pohostinství.

Výlet si ale nenecháme zkazit v závěru, to byla škoda. Najíme se tedy až v Praze. Denní normu min. 20 km jsme splnili, i lehce překročili, takže super výlet. Medaile určitě budou !!!! Jsme unaveni a Hyena v autě taky spokojeně prospí celou dlouhou cestu až do Prahy. Takže i tady je splněno ?. Alespoň na několik hodin ….

Petr – smečkočlen  😆

Hyena skvrnitá
Jsem hyena skvrnitá ... tedy vlastně nejsem byť tak vypadám ... Dali mi jméno Elisia a jsem německá ohařka a tohle je můj blog. Někdy mi říkají taky Elišo nebo Ty zmetku ale já jsem v tom fáaakt nevině. Ráda bych se s Vámi podělila o střípky z mého života. Psát teda nemůžu to dá rozum, drápem to taky moc nejde že, ale někdo ze smečky to jistě rád zařídí :-). Kdyby něco tak mi drápejte na hyena@hyenaskvrnita.cz.
Hyena skvrnitá on GoogleHyena skvrnitá on Rss

639 odpovědí na “Jarní okruh z Tábora kolem Lužnice do Příběnic a zpět”

 1. Cieszę się z jego sukcesów, każdy jest okupiony potężną pracą, sercem i wysiłkiem. Na drodze chwały i sławy zachowaj incognito.

 2. Interesuje mnie prowadzenie własnego bloga muzycznego i przez cały dzień przeglądam wiele muzycznych blogów, aby znaleźć nową muzykę przed innymi ludźmi, których znam. Ale jak dokładnie te blogi najpierw znajdują tę muzykę? Czy naprawdę mogę zacząć od opublikowania muzyki, którą znajdę na innych blogach?.

 3. Doceniam Twoje poglady, często tutaj bywam, serwerem proxy często się nakrywam, Czytam wiele postów, myślę, kontempluję, Twojego bloga nad wyraz szanuję 🙂

 4. Thank you for such an informative blog. Where else could anyone get that kind of information written in such an incite full way? I have a project that I am just now working on, and I have been looking for such info.

 5. Saluto 🙂 This is a very interesting article and a great information too.. so this means that you can watch more shows around the world.. this was really awesome!

 6. i believe you have a nice page here these days was my initial time coming here.. i just happened to discover it doing a google search. anyway, great post.. ill be bookmarking this page for certain.

 7. It’s become one of the most viral memes on the internet.
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  That’s not what you expected, was it.
  Finally, All things come to those who wait is a good aphorism we’re all familiar with.
  For example.
  How do aphorisms differ from adages and proverbs.
  See the difference.
  This famous motto highlights the truism that life is full of ups and downs.
  What am I referring to.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  Sometimes, though.
  They’re easy to remember and pass down through generations because they’re concise.
  Aphoristic statements also appear in everyday life, such as daily speeches made by politicians and leaders.
  That’s why aphorisms, adages, and proverbs are synonyms for each other.
  The early bird gets the worm.
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.

 8. He knows that Luke should either decide that he can do it or decide to quit.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  Yup, he was reminding Philadelphians that preventing fires is better than fighting them.
  Now you might be asking.
  There must be a method to your madness.
  An aphorism is a literary device that uses a short, clever saying to express a general truth.
  20 Aphorism Examples
  It’s better safe than sorry, right.
  Check it out.
  This is especially true if the excuse is a lie.
  One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
  The Purpose & Function of Aphorism
  Give it a try!
  The term aphorism originates from late Latin aphorismus and Greek aphorismos.
  Brevity is the key.
  This quote originated from Thomas Howell in New Sonnets and Pretty Pamphlets.

 9. Aphorisms often use metaphors or creative imagery to express ideas.
  You get up and keep trying.
  He played the villain in the movie that famously stated.
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  That’s not what you expected, was it.
  Not so much.
  Ready to Use These Aphorism Examples In Your Writing.
  The term aphorism originates from late Latin aphorismus and Greek aphorismos.
  Examples of Aphorism in Literature
  Nanakorobi yaoki.
  It’s become one of the most viral memes on the internet.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  Let’s talk about that.
  Build a storyline around that saying.
  How do aphorisms differ from adages and proverbs.

 10. Starting a content kind of like this one forced me to do some research and I found your post to be quite helpful. My post is centered around the idea of knowledge, fun and sharing. I wish you respectable luck with your web page in the future and you can be sure I’ll be following it.

 11. санатория виктория империя сочи официальный сайт
  санатории в сочи ливадия спа отель ливадийский апарт отель россиянка анапа
  отдых в санаториях беларуси гк жемчужина отель лебедушка санкт петербург

 12. меркури отель сочи официальный частные гостиницы в алуште
  отель акварели верея подогреваемые бассейны в крыму саки санаторий бурденко цены на путевки 2021
  калининград зеленоградск как доехать на алтай с детьми www putevki ru

 13. уфо тубус отдых в казани летом 2021
  санаторий орленок евпатория официальный сайт санаторий виктория в ессентуках мурманск отель азимут
  отель ибис ступино хостел арена гостиница тари нижний новгород

 14. серноводск кавказский санаторий аквалоо отзывы по социальным путевкам 2021г
  купить дом в лоо ул алтайская могоча гостиницы абхазия отель литфонд
  девушки по вызову кисловодск адмирал гостиница санкт петербург бекасово москва

 15. отели в вязьме янаис отель адлер
  пансионат фрегат сочи улица ленина 219уч12 витон отель лиман
  санаторий марфинский официальный сайт отель корона кисловодск парк отель солнечный вакансии

 16. санатории сочи с бассейном путевки онлайн купить
  гостиница вятка город киров купить путевку в ессентуки в санаторий цены санаторий янгантау цены
  краснодарский край сайт олимпия лангепас судак дива

 17. уралтау гостиница нефтекамск курорт мацеста лечение и цены официальный сайт
  евпатория крым гостиница ростов плаза мрия крым ялта официальный сайт цены
  гостиницы в нарьян маре верста усмань гостиница кемпински гранд отель геленджик отзывы

 18. хостел раменское туапсе отели у моря
  отели зеленоградска с бассейном горный воздух лок 3 санаторий виктория кисловодск отзывы отдыхающих
  медовые водопады база отдыха лучшие парк отели для отдыха с детьми самшитовые водопады

 19. гостиница такмак красноярск отель южный ярославль
  фламинго алушта юматово такси санаторий острова сочи официальный сайт
  гостиницы в кисловодске на курортном бульваре санаторий металлург ессентуки цены на 2021 год евпаторийский детский военный санаторий

 20. санаторий талги махачкала цены на путевки 2021 водный мир белокуриха официальный
  дом художника ростов в каком санатории можно отдохнуть недорого гостиница спортивная в наро фоминске
  отдых в абхазии пицунда на берегу сочи парк отель где ресепшен семейный отдых кисловодск

 21. санаторий актер отзывы санаторий ялта мо рф официальный сайт
  красная поляна база отдыха кисловодск отель плаза официальный сайт moss hotel
  кабардинка надежда официальный златоуст хостел отдых в крыму с собакой

 22. новый афон анакопия санаторий дубки телефон
  пансионат водопад новый афон санаторий пятигорский министерства обороны официальный сайт бутик отель музея музыка и время
  опк пицунда на карте отель у медведя черняховск меркюр сочи центр официальный сайт

 23. гостиница холидей инн сокольники москва отель 4 звезды анапа
  пансионат дубна алушта камера пансионат солнечный гагры лужский берег кингисепп
  гостиницы адлера с питанием санаторий урал челябинская область официальный автотранспортник россии туапсе официальный

 24. отель корона нальчик официальный сайт санаторий алтай west отзывы
  санаторий вешкайма ульяновская санаторий надежда тольятти цены на 2021 башкирия санаторий янгантау официальный сайт
  санаторий заря кисловодск отзывы отдыхающих 2021 год сан воронеж ессентуки гостиница наири

 25. алтай термальные источники си бриз резорт анапа
  санаторий талги махачкала цены на путевки 2021 отрадное краснодарский край термальные источники цены курорт подмосковье
  новокузнецк отели 4 seasons hotel москва красная поляна гостиница

 26. hotel deals in cancun mexico
  [url=https://tootwavige1982.collectblogs.com/61210926/history-about-easy-banana-cream-pie-recipe-without-cool-whip]biggest club in cancun[/url]

 27. best all inclusive resorts with activities
  [url=https://lerbcilara1978.blogadvize.com/20727575/tale-about-banana-coconut-cream-pie-recipe-easy]cheap hotels in cancun all inclusive[/url]

 28. top 10 adults only all inclusive resorts in cancun
  [url=https://enafalla1976.bloggerchest.com/16396841/story-about-easy-old-fashioned-banana-cream-pie-recipe]hoteles cancun mexico[/url]

 29. cheap package deals to cancun all inclusive
  [url=https://cossanale1977.look4blog.com/54795515/tale-about-easy-banana-cream-pie-recipes]cheap trip to cancun[/url]

 30. cancun hotels com
  [url=https://phaecrussibi1979.azzablog.com/16382251/history-about-easy-banana-cream-pie-recipe-with-vanilla-wafers]cancun package deals all inclusive[/url]

 31. kid friendly resorts in cancun mexico
  [url=https://fernvolomi1978.is-blog.com/20847546/history-about-easy-coconut-banana-cream-pie-recipe]mexican vacations cancun[/url]

 32. best hotel in cancun for adults
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]paradisus cancun inside[/url]

 33. best hotel in cancun for couples
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]best family resort in cancun[/url]

 34. swim up resorts in cancun
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]best nightlife resort in cancun[/url]

 35. best family all inclusive resorts 2021
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]beaches resort cancun[/url]

 36. best cancun packages
  [url=https://sadasndjhg231.bloginder.com/20650288/tale-about-recipe-easy-banana-cream-pie-no-bake]best all inclusive cancun resorts adults only[/url]

 37. safe and effective drugs are available. Everything information about medication.
  stromectol cost
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. What side effects can this medication cause?

 38. Definitive journal of drugs and therapeutics. Prescription Drug Information, Interactions & Side. https://avodart.science/# can i buy cheap avodart without prescription
  drug information and news for professionals and consumers. Get information now.

 39. safe and effective drugs are available. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://finasteridest.online can i order propecia
  Definitive journal of drugs and therapeutics. drug information and news for professionals and consumers.

 40. Learn about the side effects, dosages, and interactions. п»їMedicament prescribing information.
  best pill for ed
  п»їMedicament prescribing information. Best and news about drug.

 41. Some trends of drugs. earch our drug database.
  https://tadalafil1st.com/# levitra or cialis which is better
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 42. After research just a few of the blog posts in your web site now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will be checking back soon. Pls try my web site as properly and let me know what you think.

 43. I stumbled upon this blog a few months ago, and I must say that it has quickly become one of my favorites. The author’s writing is both informative and engaging, and they cover a wide range of topics with ease. What sets this blog apart, however, is the author’s ability to present information in a way that is both factual and balanced. It’s clear that they put a lot of effort into researching each topic they cover, and they don’t shy away from presenting information that may challenge commonly held beliefs. This blog is a must-read for anyone looking for well-written, substantive content.

 44. There are actually lots of details like that to take into consideration. That is a nice level to bring up. I offer the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you carry up the place a very powerful thing will probably be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, however I’m positive that your job is clearly identified as a good game. Each boys and girls feel the affect of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 45. Если человечество отрешится от
  веры в божественное происхождение запретов, обусловленных человеческой культурой, и признает их земное происхождение, то, возможно, они перестанут быть
  навсегда застывшими формами,
  воспринимающимися как средство угнетения, подавления и контроля, а будут
  восприниматься как инструмент, способный служить интересам людей.
  Тогда все поймут их необходимость.

  Как разбудить в себе интерес?

 46. This article is a masterpiece of journalistic excellence. The author’s ability to weave together complex issues with ease and present them in a clear, concise, and engaging manner is truly remarkable. What I appreciate most about this article is its commitment to presenting balanced and unbiased perspectives on a range of issues, which is increasingly rare in today’s media landscape. The author’s attention to detail and their thorough research is evident throughout the article, making it a valuable resource for anyone looking to deepen their understanding of important social and political issues.

 47. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 48. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and excellent style and design.

 49. It?¦s actually a cool and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 50. ChatCrypto создает высокопроизводительного ИИ-бота, который является CHATGPT of CRYPTO.
  Мы запускаем первый в мире дефляционный токен искусственного интеллекта (CHATCRYPTOTOKEN), который будет использоваться в качестве платежного шлюза для лицензирования
  Присоединяйтесь к сообществу Chatcrypto и вы получите 1600 токенов Chatcrypto (CCAIT) бесплатно
  Ссылка на сайт https://bit.ly/41Fp0jc
  и с каждым рефералом, которого вы направите в Chatcrypto, вы получите дополнительные 1600 токенов бесплатно.
  q1w2e12z

 51. ChatCrypto is building a high performance AI Bot which is CHATGPT of CRYPTO.
  We are launching the Worlds first deflationary Artificial Intelligence token (CHATCRYPTOTOKEN) which will be used as a payment gateway to license
  Join the Chatcrypto community today with peace of mind and happiness, as registering for an account will reward you with 1600 Chatcrypto tokens (CCAIT) for free
  Project link https://bit.ly/41Fp0jc
  Not only that, for every person you refer to Chatcrypto, you’ll earn an additional 1600 tokens for free.
  q1w2e19z

 52. ChatCrypto is building a high performance AI Bot which is CHATGPT of CRYPTO.
  We are launching the Worlds first deflationary Artificial Intelligence token (CHATCRYPTOTOKEN) which will be used as a payment gateway to license
  Be rest assured and happy to be part of Chatcrypto family as signing up would give you free 1600 chatcrypto tokens(CCAIT)
  Project link https://bit.ly/41Fp0jc
  and with every referral you refer to Chatcrypto, you earn extra 1600 tokens for free.
  q1w2e19z

 53. hydrochlorothiazide for sale online [url=http://hydrochlorothiazide.foundation/]hydrochlorothiazide 12.5 price[/url] hydrochlorothiazide 25 tablet

 54. ChatCrypto is building a high performance AI Bot which is CHATGPT of CRYPTO.
  We are launching the Worlds first deflationary Artificial Intelligence token (CHATCRYPTOTOKEN) which will be used as a payment gateway to license
  Join the Chatcrypto community today with peace of mind and happiness, as registering for an account will reward you with 1600 Chatcrypto tokens (CCAIT) for free
  Project link https://bit.ly/41Fp0jc
  Not only that, for every person you refer to Chatcrypto, you’ll earn an additional 1600 tokens for free.
  q1w2e19z

 55. I don’t even understand how I stopped up right here, but I thought this publish was great. I do not realize who you are however definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 56. The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my choice to read, but I actually thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may repair if you happen to werent too busy looking for attention.

 57. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

 58. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

 59. If you are considering taking [url=http://clomidium.online/]Clomid pill online[/url], make sure to disclose any other medications you are taking to your healthcare provider.