Sobotní výlet s Hyenou Českým krasem, rezervace Koda, vyhlídky u Tetína

Letošní jaro je kouzelné. Je to už pomalu pravidlem, že co víkend to slunečná nádhera. Ani ten poslední březnový nebyl vyjímkou. Byla by velká škoda sedět doma a tak jsme opět vyrazili na trek. Směr byl tentokrát jiný, oblast také a navíc je to kousek za Prahou. Okolí Srbska, Karlštejnska a Svatého Jana pod Skalou máme prochozené dokonale. Vyrážíme sem několikrát za rok a vždy je tu krásně. Tentokrát ale zkoušíme druhou stranu řeky, kde to tak dokonale neznáme, pominu-li že od Srbska sem náš zrak tak nějak vždycky přes řeku sklouzne. Cílem je Korno a Tetín. A mezi Kornem a Tetínem leží rezervace Koda. Okruh máme naplánovaný, vyrážíme.

Cesta nám zabere slabých 40 minut což je paráda. V Řevnicích nás trochu zdrží objížďka ale ne o moc. Za Kornem necháváme auto u křížku na polní cestě, na odbočce na modrou. Opět, stejně jako minulý víkend tu nejsme první turisti. Už tady parkují 3 jiná auta.

NavigovatExportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovce
30.3.2019 - výlet Českým krasem a rezervací Koda do Tetína

načítám mapu - prosím čekejte...

| | km | | /km | +m -m (čisté: m) | stáhnout soubor GPX stáhnout soubor GPX
30.3.2019 - výlet Českým krasem a rezervací Koda do Tetína 49.932799, 14.122220 Krásný poslední březnový slunečný víkend lákal k výletu. Neodolali jsme a vyrazili směr Korno a Tetín v Českém krasu. Přes rezervaci Koda, okolo bývalé hájovny a kouzelnou Císařkou roklí s pěnovcovými vodními kaskádami jsme došli až do Tetína. Kolem dvou kostelů a zbytků hradu jsou zde dvě nádherné vyhlídky na řeku směrem k Berounu a také k Srbsku. Určitě doporučujeme. Celý výlet je zdeTetín (Navigovat)

Hyenu vypouštíme do prostoru. Polní cesta je široká a vede mezi pěknými loukami. Zabere nám jenom chviličku, než dorazíme k lesu. Hyenu necháme chvilku vyběhat na louce a vzhledem k tomu, že slunce se začíná rozjíždět tak se odsvlékáme. Pěkná rovná cesta pokračuje i dále lesem. Ujdeme pár kroků a už je tu první odbočka k jeskyni Koda. Jeskyní je tu v okolí opravdu hodně. Škoda jen, že nejsou všechny přístupné. Jsme ale v Českém krasu a tak se není čemu divit.

Jeskyně není moc velká ani hluboká. Je v takovém příkřejším srázu lesa dolů do údolí. Vyndavám sice baterku, ale jeskyně má asi 17 m a tak je vidět až na konec. Stěny jsou místy pomalované novodobějšími obrázky pouze asi v polovině jeskyně je obrázek hnědého býka s nějakou postavou, asi lovce a jeví se tady skoro jako nepatřičný. Dílko je ze všech obrázků nejpovedenější a do jeskyně tak nějak patří. Skoro jako by ho namaloval pravěký lovec. Jinak je úplně prázdná. Před vstupem kvetou modré a fialové kytky a celý svah dolů do údolí je jimi porostlý.

U jeskyně se mnoho nezdržujeme a spěcháme dále. Pěkná rovná cesta lesem se na posledních asi 20 m mění na kamenitou oranici. Skáčeme po kamenech , Hyena je pilně obíhá a najednou jsme u malého pomníčku z války. Kamenná deska říká, že tady byl zastřelen na konci války opilými ruskými vojáky mladý hajný, když bránil svoji rodinu. Jaký to paradox. Bývalou hájenku obcházíme takovým malým obloukem ke skalám u dolního rozcestí.

Kamenný dům, kdysi možná mlýn, před ním zarostlé jezírko a staré stromy. Opět jedna s kouzelných scenérií. Do jezírka ústí trubkou pramen Koda. Prý je to jeden z nejsilnějších pramenů v oblasti a podle hukotu vody to si bude pravda. Na informační tabule u pramene je pár starých fotek z objevení jeskyně s pramenem.  Chvilku se ještě kocháme a po žluté pokračujeme směr Údolí děsu.

U posledních chat v lese odbočujeme vlevo a skoro to vypadá, že jdeme někomu kolem chaty přes pozemek. Ještě že jsou chaty prázdné. Úzká pěšinka nás vede mezi malými domky a chatami a kolem kraje lesa do údolí. Před námi se tyčí několik bílých skal. Údolí děsu není vůbec tak děsné jak by se mohlo zdát. Kolem potoka má vést cestička, ale my ji nenalézáme a tak se musíme kousek vrátit zpět. Podle mapy by měla bát u potoka je ale nějakých 15 m nad ním.

Stezka nás dovede až k malé dřevěné lávce přes otok. Kodský potok tady vytváří scenérii, kterou by jste nečekali. Jsme také překvapeni. Hyena se ale nekochá, a rekognoskuje každou louži a každé jezírko co tu je. Potok je krasový a voda obsahuje mnoho vápníku. Ten se usazuje v takových malých hrázkách a tvoří tak jakési peřeje či kaskády, které jsou navíc porostlé zeleným mechem. Vypadá to, jako by potok meandroval a voda se líně převalovala jezírky zleva doprava. Opravdu moc hezké, škoda že na fotkách to tak nejde úplně dokonale zachytit. Vápenec je ale hodně měkký a rozpadá se. Říká se mu pěnovec. Proto pěnovcové kaskády.

Opouštíme kaskády a kolem potoka se vracíme na žlutou. Vápenec se usazuje i tady, koryto potoka je tedy jak vymleté ve skále.  Jsou to ale pouze usazeniny. Na křižovatce s modrou pokračujeme doprava do kopce. Je to přes vrstevnice a tak dýcháme jak parní vlak. Kopec se ale lomí do příjemné roviny a co chvíli, míjíme krásné rovné lesní cesty. Kdybychom chtěli je to úniková varianta, jak si cestu zkrátit.

My ale nechceme, naopak, rozhodujeme se, že dojdeme až do Tetína. Už to není daleko. Přeběhneme malou louku u vesnice, pár kroků mezi vilkami a jsme opět u potoka. Pod obecním úřadem na druhé straně objevujeme příjemnou vinárnu s občerstvením. Nedá se odolat a tak vstupujeme. Jsme tu sami a tak se nás ujímá příjemný pán. Objednáváme víno, chlebík s tvarohovou pomazánkou a několik zelňáků. Pán ochotně vysvětluje, co je v Tetíně nového a když mu sdělíme, že jsme tu poprvé nadšeně vysvětluje kam bychom se měli určitě podívat a co dozajista nevynechat.

Víno i vinný střik je výborný, zelňáky exelentní. Hyena je už lehce unavená, spokojeně leží pod stolem a neotravuje ani netropí cirkus, jak je jejím dobrým zvykem v restauracích. Až jsme překvapeni, jak je hodná. Kilometry v tlapách a teplo holt dělá zázraky. Za odměnu dostává jeden zelňák.

Od vinárny vyběhneme malý kopeček na náves a kolem kostela Pany Marie a sv. Kateřiny dojdeme pomalu i ke sv. Janu Nepomuckému. Kostel stojí na hraně kopce a hned za kostelní zdí je prudký skalnatý sráz k řece. Před kostelem i za ním je několik laviček. Neodoláme a na chvilku sedáme. Je tu nádherný výhled. Vlevo vidíme přes řeku ke statku U Vondráků kudy chodíme, když jdeme od Srbska a je vidět i první domy Berouna, pravý výhled je ještě hezčí. Přes tetínské skály vidíme lomy kolem Alkazaru, Materhorn a Homoli a je možné dohlédnout až k Srbsku.  Řeka zde tvoří velký oblouk a uprostřed je jako plující loď zelený ostrov.

Po celé druhé straně řeky vede cyklostezka. Hned za Srbskem se noří pod vysoké stěny Srbských skal, aby udělala oblouček pod Alkazarem a narovnala svoji cestu k Berounu. Skály za Srbskem jsou vyhledáváné lezci a vede tu mnoho lezeckých cest.

My ale obejdeme kostel sv.Jana Nepomuckého a naším dalším cílem bude zřícenina hradu Tetín na konci skalnatého ostrohu nad Berounkou. Z hradu toho mnoho nezůstalo, v podstatě pouze jedna jediná polorozbořená stěna. Skála končí vyhlídkou s několika lavičkami. Pod námi je Tetín a kolem dokola moc pěkný panoramatický výhled do krajiny Českého krasu. Právě pod námi projíždí s hvízdnutím vlak od Berouna.

Pod námi vpravo je hluboké skalnaté údolí s jeskyní a tetínským vodopádem. Od vyhlídky se dá v pohodě dolů úzkou cestičkou seběhnout. Tetínský vodopád je ale suchý. Traduje se historka, když se rekonstruoval tok Tetínského potoka nad vesnicí a dělali se stavební úpravy, tak stavitelé odstřelili kus skály u potoka. V ten okamžik se potok zničehonic během několika minut ztratil kdesi v podzemí a celé jeho koryto je nyní suché. Možná se propadl strop nějaké jeskyně, nebo teče nyní skalní průrvou rovnou do řeky. Kdo ví. Náprava prý již není možná. Když není voda, není ani vodopád. Škoda.

Obejdeme Hradní ulicí zpátky náves s kostelem a naší starou známou cestou se vracíme zpátky. U Kodského polesí z modré odbočujeme vpravo na zelenou.  Cesta lesem už je víceméně takovou rutinou. U louky pod Děkanským lesem naši zelenou opouštíme. Zelená by nás dovedla až do Tobolky a tam nechceme. Ty vesnice tu stejně mají zajímavá jména, že?

Volíme tedy zkratku zpátky na křížení s modrou. Lesní cesta se líně vine krajem lesa pod vysokými stromy. Co 100 míjíme posed. Divočáků tu asi bude hodně, louky okolo jsou celé rozryté. Hyena je tedy opět zpátky na vodítku.  Odpolední sluníčko praží do jarních luk, koruny stromů nad našimi hlavami šumí a tu a tam se ozve nějaký pták. Prostě klídek a pohodička. Hyena si klidně vyklusává po cestě a sluníčko pořád ještě hřeje.

Netrvá to dlouho a jsme zpátky na modré. Opět míjíme pomníček i bývalou hájovnu a stoupáme nahoru ke Kodské jeskyni. Všude okolo kvetou v lese kolem cesty modře, fialově a růžové kytky. Stromy už se obalují pomalu pupeny a tu a tam místy probleskne i jedovatě zelená nějakého mechu nebo kapradí

Přeskočíme padlý strom na cestě, zamáváme odbočce k jeskyni a s Hyenou v čele vycházíme z lesa na naši známou louku, kde před nějakými dvěma hodinami čile pobíhala. To ještě měla sil na rozdávání. Prosluněnou louku přeběhneme rychle. Pod stromy u křížku už čeká naše auto.

Všechna ostatní auta už jsou pryč, jsme tu dneska úplně poslední. Už to bývá skoro pravidlem.

Víno ve vinárně u pána nám chutnalo tak, že si cestu autem domů ještě prodlužujeme do Tetína a pár litříků si odvážíme domů. Večer při skleničce tak budeme u vína vzpomínat jaký to byl dnes krásný a povedený den.

Petr  – smečkočlen ?

Hyena skvrnitá
Jsem hyena skvrnitá ... tedy vlastně nejsem byť tak vypadám ... Dali mi jméno Elisia a jsem německá ohařka a tohle je můj blog. Někdy mi říkají taky Elišo nebo Ty zmetku ale já jsem v tom fáaakt nevině. Ráda bych se s Vámi podělila o střípky z mého života. Psát teda nemůžu to dá rozum, drápem to taky moc nejde že, ale někdo ze smečky to jistě rád zařídí :-). Kdyby něco tak mi drápejte na hyena@hyenaskvrnita.cz.
Hyena skvrnitá on GoogleHyena skvrnitá on Rss

18 533 odpovědí na “Sobotní výlet s Hyenou Českým krasem, rezervace Koda, vyhlídky u Tetína”

 1. It’s become one of the most viral memes on the internet.
  Sandys said, Honestie the best policie, which in modern English is…
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Let’s talk about that.
  Give it a try!
  An aphorism is a literary device that uses a short, clever saying to express a general truth.
  Proverbs, on the other hand, can be much longer than aphorisms and adages.
  Here’s a classic Japanese saying for you.
  What am I referring to.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says “Aphorist Extraordinaire”
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  Finally, All things come to those who wait is a good aphorism we’re all familiar with.
  And get this.
  Today, I’ll define aphorism and show you how these handy little sayings make your writing more memorable.
  See the difference.
  The meaning.

 2. George Washington is known for his wise sayings.
  Have you ever felt frustrated when other people didn’t meet your expectations.
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  But there’s no certain magic to sprinkling aphorisms into your writing.
  They’re written in countless books and passed down as folk wisdom.
  20 Aphorism Examples
  The original dictum said, A penny spar’d is twice got, but it’s adapted over the years for modern English.
  George Washington is known for his wise sayings.
  Washington’s message was that it’s wiser to be upfront and deal with the consequences.
  The origins of this saying are open for debate, but it’s primarily attributed to Abraham Lincoln.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  Give it a try!
  Truthfully, there aren’t huge differences between the three.
  Now that we’ve covered the aphorism definition, are you ready for more examples.
  The original dictum said, A penny spar’d is twice got, but it’s adapted over the years for modern English.

 3. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
  Nanakorobi yaoki.
  Keep your friends close, but your enemies closer.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Why is this stuff important.
  Pick an aphorism that relates to your message and use it to stay focused on your overarching theme.
  How many times have you heard one of the following aphorism examples.
  Proverbs, on the other hand, can be much longer than aphorisms and adages.
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.
  It’s one of my favorite aphorisms because it’s simple but yet powerful.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  The origins of this saying are open for debate, but it’s primarily attributed to Abraham Lincoln.
  (I say these words to make me glad),
  And get this.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.

 4. Position very well considered!. how to write an essay proposal [url=https://essaypromaster.com/#]writing my essay[/url] writing dissertation

 5. Amazing quite a lot of amazing facts! [url=https://theessayswriters.com/#]dissertation definition[/url] how to write titles of books in essays

 6. Nicely put, Cheers.
  how to write a analysis essay [url=https://dissertationwritingtops.com]website analysis essay[/url] college thesis writing help

 7. Cheers, A lot of material.
  canada drug [url=https://online-pharmacy-inc.com]canadian pharmacies without prescriptions[/url] online medicine to buy

 8. Incredible all kinds of valuable facts.
  can i pay someone to write my essay [url=https://essayssolution.com]https://essayssolution.com/[/url] best seo article writing service

 9. You said it perfectly..
  how to write a citation in an essay [url=https://topswritingservices.com]college scholarship essay[/url] custom writing service reviews

 10. You mentioned this fantastically.
  canadian pharmacy generic viagra [url=https://rxpharmacyteam.com]legitimate online pharmacies[/url] cvs online pharmacy

 11. With thanks. Great stuff.
  write a cause and effect essay [url=https://homeworkcourseworkhelps.com]essay writing services online[/url] cheap resume writing services

 12. You’ve made your point.
  pharmacy online no prescription [url=https://online-pharmacy-inc.com]international pharmacies that ship to the usa[/url] canada pharmacy

 13. Truly many of excellent information!
  how to write a body paragraph for an essay [url=https://ouressays.com]https://ouressays.com/[/url] best writing services online

 14. Wonderful postings, Thanks a lot.
  mexican pharmacy online [url=https://onlinepharmacycanadahelp.com]no prescription pharmacies[/url] cheap prescription drugs online

 15. You actually suggested that very well.
  prescription drug cost [url=https://canadapharmacies-24h.com]canadian online pharmacy[/url] northwest pharmacy

 16. Thanks a lot, Numerous knowledge!
  how to write a good analytical essay [url=https://essaywriting4you.com]essaytyper[/url] trusted essay writing service

 17. With thanks, Plenty of info.
  how to write an autobiographical essay [url=https://essaypromaster.com]https://essaypromaster.com/[/url] photo essay website

 18. Amazing content. Thanks.
  essay writing rubrics [url=https://dissertationwritingtops.com]https://dissertationwritingtops.com/[/url] college thesis writing help

 19. You said it adequately..
  how to be a better essay writer [url=https://dissertationwritingtops.com]write my essays[/url] academic freelance writers

 20. You actually stated it very well!
  write an argumentative essay [url=https://writingthesistops.com]college essay[/url] best custom writing website

 21. Nicely put, Appreciate it.
  generic viagra online pharmacy [url=https://rxpharmacyteam.com]buy prescription drugs without doctor[/url] canadian pharmacies-247

 22. You actually explained it fantastically.
  good college application essays [url=https://freshapps.space]https://freshapps.space/[/url] admission essay writing service

 23. Regards, A good amount of facts.
  how to write a synthesis essay [url=https://orangepornhub.com]how to begin a college application essay[/url] essays writer

 24. Seriously a good deal of valuable material!
  i suck at writing essays [url=https://dissertationwritingtops.com]essays writer[/url] medical residency personal statement writing services

 25. Seriously tons of great material!
  common application essay help [url=https://orangepornhub.com]argumentative essay topics[/url] high quality article writing service

 26. Useful stuff. Many thanks!
  online pharmacies in usa [url=https://onlinepharmacycanadahelp.com]doctor prescription[/url] discount pharmaceuticals

 27. Valuable information. With thanks!
  improving essay writing [url=https://englishessayhelp.com]write my essay[/url] help with writing a personal statement

 28. Amazing stuff, Thanks!
  canadian government approved pharmacies [url=https://online-pharmacy-inc.com]online pharmacy without a prescription[/url] buy viagra pharmacy 100mg

 29. Really a good deal of terrific tips.
  college success essay [url=https://ouressays.com]https://ouressays.com/[/url] best web content writing services

 30. You actually suggested it perfectly!
  pharmacy online cheap [url=https://canadapharmacies-24h.com]prescription drugs without prior prescription[/url] canadian pharmacy

 31. Very well spoken of course! .
  canadian drugs online pharmacy [url=https://canadianonlinepharmacybase.com]trusted overseas pharmacies[/url] pharmacies online

 32. Wow plenty of valuable info!
  how to write a informative essay [url=https://dissertationwritingtops.com]https://dissertationwritingtops.com/[/url] creative writing services

 33. You revealed that wonderfully.
  online pharmacy busted [url=https://northwestpharmacylabs.com]mexican online pharmacies[/url] reputable canadian mail order pharmacies

 34. Good postings, Cheers!
  college application essay titles [url=https://altertraff.com]why is college important essay[/url] resume writing services

 35. Wow many of very good data.
  navarro pharmacy miami [url=https://canadianpharmacies-24h.com]canadian drug stores online[/url] online pharmacy india

 36. Appreciate it. A good amount of content!
  price pro pharmacy canada [url=https://onlinepharmacycanadahelp.com]prescription price comparison[/url] panacea pharmacy

 37. Amazing plenty of superb tips!
  canadian pharmacies shipping to usa [url=https://online-pharmacy-inc.com]trust pharmacy canada[/url] canada drug pharmacy

 38. Fantastic facts. Appreciate it!
  fda approved canadian online pharmacies [url=https://northwestpharmacylabs.com]online pharmacy without a prescription[/url] canadian prescriptions online

 39. Thank you. Quite a lot of postings.
  best price prescription drugs [url=https://canadianpharmacies-24h.com]online pharmacy india[/url] canadapharmacy

 40. Truly a lot of superb data.
  how to write a business essay [url=https://homeworkcourseworkhelps.com]essays writers[/url] best dissertation writing services

 41. Great content, Kudos!
  essay writing powerpoint [url=https://essaywriting4you.com]national junior honor society essay help[/url] help writing a thesis

 42. Superb postings, Cheers!
  trusted online pharmacy reviews [url=https://onlinepharmacycanadahelp.com]cialis pharmacy online[/url] canadian pharmacy reviews

 43. Kudos, I value this!
  how to write a autobiography essay [url=https://service-essay.com]https://service-essay.com/[/url] custom academic writing services

 44. Wonderful posts. Thanks.
  pharmacy prescription [url=https://canadapharmacies-24h.com]canada pharmacy online reviews[/url] best online canadian pharcharmy

 45. Nicely put. Cheers.
  models for writers short essays for composition [url=https://essaywriting4you.com]https://essaywriting4you.com/[/url] assignment writing service usa

 46. Information certainly considered..
  best essay writing company [url=https://writingthesistops.com]https://writingthesistops.com/[/url] writing essays services

 47. Thank you! I like it!
  canadian pharmacy online [url=https://canadianpharmacies-24h.com]national pharmacies online[/url] online discount pharmacy

 48. [url=https://sosniti.pp.ua/]sosniti[/url]

  Казино удобопонятно сверху официозном Номер ап казино равным образом в приложении. Ярлык спустила мобильные прибавленья для операционных систем Android а также iOS, считать коие что ль каждый. Это большой плюс чтобы, потому яко пользователи шиздец чаще прибегают для мобильным девайсам для игр посредством софты.
  sosniti

 49. [url=https://besedki-na-zakaz-irkutsk.ru/]беседки[/url]

  Садовые беседки — шибко читаемый способ обустройства сада, поэтому ихний сложность эпохально, поэтому круг налетит нечто для себя. Максимальной популярностью пользуются древесные беседки – эльбор цельный, поэтому эстетично проставляется на сад.
  беседки

 50. [url=https://vavada-no-deposit-bonus-de.space]vavada casino promo code[/url]

  As of pioneer 2021, the Vavada sensitive request is junior to development. Gamblers can avail oneself of the transportable adaptation of the site.
  vavada

 51. [url=https://vavada-no-deposit-bonus-ru.space]vavada casino официальный сайт[/url]

  Пролетарое челкогляделка Vavada (Вавада). Популярное средь гемблеров casino Vavada входит в ОДЕЖДА русских азартных заведений.
  vavada зеркало

 52. [url=https://vavada-no-deposit-bonus-ru.space]vavada зеркало[/url]

  Вавада казино: регистрация равным образом верификация новых инвесторов, легкодоступные бонусы, подбор увеселений, ввод/вывод орудий, зеркало страниц да подвижная версия.
  vavada официальный сайт

 53. [url=https://vavada-no-deposit-bonus-az.space]vavada kazino[/url]

  Он-лайн толпа вавада пролетарое челкогляделка 333 Холл в течение являющийся личной собственностью кабинет vavada77 Переписать vavada.com casino челкогляделка 2022.
  vavada kazino

 54. [url=https://vavada-no-deposit-bonus-be.space]vavada-no-deposit-bonus-be[/url]

  Если вы желайте резать посредством телефон или планшетка, так Vavada для вас эталонно подходит. На портал можно приходить через подвижную версию.
  vavada казино

 55. [url=https://aviator-oyunu-ru.space]vavada вход[/url]

  Завернув на зеркало, для вас полным-полно требуется фоторегистрация в течение Vavada. Ясно как день введите свои данные, которые употреблялись сверху официозном сайте. Этто логин и пароль.
  vavada зеркало

 56. [url=https://aviator-oyunu-fr.space]казино vavada бездепозитный[/url]

  Церемонный фотосайт Вавада казино, холл после живое пролетарое челкогляделка VAVADA Casino Игровые автоматы от известных разработчиков, тантьема от казино.
  vavada онлайн казино отзывы

 57. [url=https://aviator-oyunu-kk.space]aviator-oyunu-kk space[/url]

  Aviator – это новый экстерьер общественной многопользовательской выступления, заключающейся из растущей кривой, коя что ль вылетать в течение любой момент.
  aviator-oyunu-kk.space

 58. [url=https://vavada-no-deposit-bonus-be.space]vavada web sitesi[/url]

  Шиздец новоиспеченные скидки в онлайн-казино 2022 – лучший способ почесать игру. Бездепозитный бонус, фриспины, кешбэк, промокоды.
  resmi web sitesi vavada com